user posted image

Ai Cho Tôi Tình Yêu
Tác giả: Trúc Phương
Ca sĩ: Thanh Thúy


Ai cho tôi tình yêu
Của ngày thơ ngày mộng
Tôi xin dâng vòng tay mở rộng
Và đón người đi vào tim tôi
Bằng môi trên bờ môi

Nhưng biết chỉ là mơ
Nên lòng nức nở, thương còn đi
Yêu thì chưa đến
Tên gọi tên tình chưa đỗ bến,
Nẻo mô mà tìm?

Nằm nghe cô đơn,
Thoáng bước trong buồn
Giá buốt về tìm,
Sao rơi cuối đêm
Nhà vắng mang nhiều cay đắng
Xua hồn đi hoang

Ai cho tôi tình yêu,
Để làm duyên nục cười
Tôi xin dâng tình tôi trọn đời
Người hỡi người, xin đừng e ấp,
Làm tim nghẹn ngào .…Ai cho tôi tình yêu
Của ngày thơ ngày mộng
Tôi xin dâng vòng tay mở rộng
Và đón người đi vào tim tôi
Bằng môi trên bờ môi

Nhưng biết chỉ là mơ
Nên lòng nức nở, thương còn đi
Yêu thì chưa đến
Tên gọi tên tình chưa đỗ bến,
Nẻo mô mà tìm?
Nằm nghe cô đơn,
Thoáng bước trong buồn
Giá buốt về tìm,
Sao rơi cuối đêm
Nhà vắng mang nhiều cay đắng
Xua hồn đi hoang

Ai cho tôi tình yêu,
Để làm duyên nục cười
Tôi xin dâng tình tôi trọn đời
Người hỡi người, xin đừng e ấp,
Làm tim nghẹn ngào .…

Người hỡi người, xin đừng e ấp,
Làm tim nghẹn ngào .…

Người hỡi người, xin đừng e ấp,
Làm tim nghẹn ngào .…

Người hỡi người, xin đừng e ấp,