Ai Nói Yêu Em Đêm Nay
Sáng tác: Y Van - Trình bầy: Huy Vũ