Ai về bên bến sông Tương
[Tác giả]: Thông Đạt
[Trình bày]: Jo Marcel


Ai có về bên bến sông Tương,
Nhắn người duyên dáng tôi thương,
Sao đành nỡ dứt tơ vương.
Tháng với ngày,
Mơ nhuốm đau thương,
Tâm hồn mơ bóng em luôn,
Mơ vài lời em ngập hương.

Thu nay về vương áng thê lương,
Vắng người duyên dáng tôi thương,
Mối tình tôi vẫn cô đơn.
Xa muôn trùng lưu luyến nhớ em,
Mơ hoài hình bóng không quên,
Hương tình mộng say dịu êm

Bao ngày qua
Thu lại về mang sầu tới
Nàng say tình mới
Hồn ta tơi bời,
Nhìn hoa cười đón
Mừng vui duyên nàng
Tình thơ ngây từ đây nát tan

Hoa ơi!
Thôi ngưng cười đùa lả lơi.
Cùng tôi buồn đắm
Đừng vui chi tình,
Để bao ngày thắm
Dày xéo tâm hồn này
Lệ sầu hoen ý thu.

Thu nay về vương áng thê lương,
Vắng người duyên dáng tôi thương,
Mối tình tôi vẫn cô đơn.
Ôi duyên hờ từ nay bơ vơ
Dây tình tôi nắn cung tơ,
Trút lòng sầu trách người mơ.