Hu... hù ... hú ... hu ... hù ... hu ... ha ... há ... ha ... ha ... ha
Anh!!! Ngồi đây em nhớ anh
Hình dung ra dáng anh tìm đâu ra tiếng nói của ngày xưa
Ôi!!! Thời gian như vết đợi
Hằn trên thân xác đau, nụ cười như đã chết theo ngàn năm
Anh!!! Làm sao em thấy anh
Để lòng em bớt đớn đau và cô đơn hết bao vây đời em
Anh!!! Dù ngàn thu có qua
Làm lòng em xót xa và em xin giữ mãi cuộc tình ta

Nhớ thương đầy vơi tình xưa vẫn chưa nhạt phai
Ước mơ về anh cho tim yêu vụt cánh
Em vẫn yêu bóng hình anh???
Em chỉ yêu một mình anh???
Anh!!! Xin anh về đây.

Anh!!! Dù giờ anh cách xa
Cuộc tình ta đã phôi pha mà sao em vẫn nhớ một mình anh
Anh!!! Giờ đây em khát khao
Nụ hôn trong mắt sâu và em xin giữ mãi đến ngàn sau.