Anh còn nợ em
              Công viên ghế đá
              Công viên ghế đá
               Lá đổ chiều êm

              Anh còn nợ em
              Dòng xưa bến cũ
               Dòng xưa bến cũ
              Con sông êm đềm

              Anh còn nợ em
              Chim về núi nhạn
               Trời mờ mưa đêm
              Trời mờ mưa đêm

              Anh còn nợ em
              Nụ hôn vội vàng
             Nụ hôn vội vàng
              Nắng chói qua song

              Anh còn nợ em
              Con tim bối rối
              Con tim bối rối
              Anh còn nợ em

              Và còn nợ em
              Cuộc tình đã lỡ
              Cuộc tình đã lỡ
              Anh còn nợ em