Ánh Mắt Quê Hương
      Nhạc sĩ Hoàng Phương sáng tác
      Ca sĩ Hương Lan trình bầy

Em tìm về chân đê
Chút hương thầm lá cỏ
Cánh diều bay chấm nhỏ
Chổ xa kia gọi về

Rặng trâm bầu màu xanh
Tàn cây dông bông đỏ
Con kinh dài dạt cỏ
Như động vào bát canh

Như đọng vào tiếng võng
Mỗi lần ngồi đong đưa
Phía chân trời xa thẳm
Để chiều nay đôi mắt

Về cánh đồng áo bay
Còn đâu chiều nghiêng tay
Thương ai mà bối rối
Sau nắng vàng vương bay

Để chiều nay ngọn lữa
Âm thầm cháy trong tim
Tiếng hò trên đồng cạn
Hòa giọng về đêm đêm

Trao mùa Xuân đôi cánh
Hỏi ai còn nơi xa
Sao cánh cò đồng mẹ
Chao nghiêng về phía nhà


Như đọng vào tiếng võng
Mỗi lần ngồi đong đưa
Phía chân trời xa thẳm
Để chiều nay đôi mắt

Về cánh đồng áo bay
Còn đâu chiều nghiêng tay
Thương ai mà bối rối
Sau nắng vàng vương bay

Để chiều nay ngọn lữa
Âm thầm cháy trong tim
Tiếng hò trên đồng cạn
Hòa giọng về đêm đêm

Trao mùa Xuân đôi cánh
Hỏi ai còn nơi xa
Sao cánh cò đồng mẹ
Chao nghiêng về phía nhà