user posted image


Anh Nợ Tình Em
Nhạc: KB...Ca sĩ:Anh Tiến


Một khi đã mất em trong đời
Anh tiếc nuối cũng đã xong rồi
Em đã có tình yêu bên người
Riêng anh ôm bóng đơn côi

Ngày xưa ấy có em bên mình
Anh không biết giữ câu chung tình
Đam mê sắc bướm hoa đa tình
Để nay chỉ có riêng mình

Mong em quay về đây
Say đắm mối duyên tình xưa
Cùng anh thêm một lần vĩnh viễn
Cuộc tình xưa tuy đau thương
Mà tim ta luôn luôn có bóng hình nhau

Cuộc tình đã mất, dẫu trái tim còn yêu
Người xưa đã mất, dẫu thấy em còn đây
Ngày vui đã hết, lòng chẳng còn lưu luyến
Nhớ cõi tình hoa
Lòng anh nuối tiếc, đã mất đi tình em
Nệm xưa gối cũ, nhắc nhớ bóng hình em
Chờ em trở bước, tìm lại về bên anh
Vẫn yêu emMột khi đã mất em trong đời
Anh tiếc nuối cũng đã xong rồi
Em đã có tình yêu bên người
Riêng anh ôm bóng đơn côi

Ngày xưa ấy có em bên mình
Anh không biết giữ câu chung tình
Đam mê sắc bướm hoa đa tình
Để nay chỉ có riêng mình

Mong em quay về đây
Say đắm mối duyên tình xưa
Cùng anh thêm một lần vĩnh viễn
Cuộc tình xưa tuy đau thương
Mà tim ta luôn luôn có bóng hình nhau

Cuộc tình đã mất, dẫu trái tim còn yêu
Người xưa đã mất, dẫu thấy em còn đây
Ngày vui đã hết, lòng chẳng còn lưu luyến
Nhớ cõi tình hoa
Lòng anh nuối tiếc, đã mất đi tình em
Nệm xưa gối cũ, nhắc nhớ bóng hình em
Chờ em trở bước, tìm lại về bên anh
Vẫn yêu em

Mong em quay về đây
Say đắm mối duyên tình xưa
Cùng anh thêm một lần vĩnh viễn
Cuộc tình xưa tuy đau thương
Mà tim ta luôn luôn có bóng hình nhau

Cuộc tình đã mất, dẫu trái tim còn yêu
Người xưa đã mất, dẫu thấy em còn đây
Ngày vui đã hết, lòng chẳng còn lưu luyến
Nhớ cõi tình hoa
Lòng anh nuối tiếc, đã mất đi tình em
Nệm xưa gối cũ, nhắc nhớ bóng hình em
Chờ em trở bước, tìm lại về bên anh
Vẫn yêu em
Chờ em trở bước, tìm lại về bên anh
Vẫn yêu em