Anh Vẫn Yêu Em (Sarah With Love)
Nhạc ngọai quốc, lời Nguyễn ngọc Thiện & Lê Minh Kha - Trình bầy: Đan Trường