Mùa Xuân Em Mặc Áo Lụa Vàng
Thơ và nhạc do Bích Huyền diễn giảng

Thơ: Nguyên Sa, Phạm Hồng Ân, Phương Mai
Nhạc: Phạm Thế Mỹ, Quách Nam Vân1. Lời mở đầu
2. Nhạc Áo Lụa Vàng - Phạm Thế Mỹ - Dạ Nhật Yến
3. Nhạc Tình Ca Mùa Xuân - Quách Nam Vân - Văn Bích
4. Thơ Phương Mai - Nhạc Tình Xuân - Thái Hiền