A... á... a à... a... a à a ...
Xin mẹ Ma..ri..a ... cho nước con qua ngày cang qua
Đã mấy mươi năm mẹ ơi sống trong mộng
Ngày mai một ngày tan chinh chiến vui bình yên
Hãy ban cho một mùa xuân như ý quên sầu bi
Đầy ơn phứớc trong tay người
Mẹ ơi bao la lòng Ma..ri...a
Nầy đây muôn kinh quì lạy tấu dâng lên bà
Tạ ơn thiên chúa Ga..ri..en truyền tin khắp nơi
Trần thế thăm bao tình ơn thánh nữ đồng trinh
Ave Ma..ri..a


A... á... a à... a... a à a ...
Dâng về Ma..ri..a
Đây những linh hồn đây yêu thương
Khép nép trong lòng mẹ ôi hết ưu phiến
Đàn con xin mẹ âu yếm nối cho lành duyên
Hãy ban cho hương đời đã tan vỡ trong ngày qua
Và đưa tới nơi mơ hồ
Mẹ ơi, Santa Ma..ri..a
Lòng con run lên vì nghe tiếng chuông xa xa
Từ xưa thơ ấu hoa xuân nỡ trong gió thơ
Tàn kiếp mong linh hồn siêu thoát thiên đường kia
Ave Mạ..rị..a
Ave Mạ..rị..a
Ave Mạ..rị..a