Mùa đông (mùa đông) bài hát ru nghe buồn không (buồn không)?
Bờ đê (bờ đê) dài mãi những con đường quê (đường quê)

Thương con cò trắng bay lạc lối trong mây trời
Thương em lạnh cóng môi
Bài hát ru nghe xa vời
Nhắn nhủ trời xanh khuất sau làn mây
Nhắn nhủ mùa xuân trốn sau làn cây

Kìa mưa phùn rơi, kìa tiếng ru em à ơi (à ơi)
Giòng sông Hồng trôi lặng lẽ tiếng ru về khơi
Mênh mông những tháng năm
Những tháng năm bao thăng trầm
Bâng khuâng những ước mơ
Những ước mơ âm thầm trong lời của em hát ru mùa đông
Trong lời mà em hát ru mùa đông