Bài tình ca mùa Đông anh hát giữa đêm lạnh giá
Tình còn mãi chờ mong thấp thoáng bóng em vợi xa
Hẹn hò sẽ vì nhau qua phong ba
anh cố bước, đôi chân chậm quá!

Để rồi sắp gặp nhau, mới biết em không đợi nữa
Trời lại thêm mùa đông, cho tuyết than trên đầu non
Kỷ niệm giăng ngập đêm nay trong mưa
anh hứng nốt những giọt cuối mùa

Êm êm, ngoài kia nhạc đêm đông!
Anh nhớ khi mặn nồng,
Xin cám ơn em một thời xuân
Giờ còn đâu mà mong,
cho chút duyên nghe còn ấm

Bài tình ca mùa Đông
hát mãi đôi môi lạnh câm
Lòng thì vẫn hẹn cơn đau nguôi ngoai,
Sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đầy ...
Lòng thì vẫn hẹn cơn đau nguôi ngoai,
Sao nỗi nhớ mỗi ngày ….mỗi đầy ...

Bài tình ca mùa Đông em hát giữa đêm lạnh giá
Tình còn mãi chờ mong thấp thoáng bóng anh vợi xa
Hẹn hò sẽ vì nhau qua phong ba
Em cố bước, đôi chân chậm quá!

Để rồi sắp gặp nhau, mới biết anh không đợi nữa
Trời lại thêm mùa đông, cho tuyết than trên đầu non
Kỷ niệm giăng ngập đêm nay trong mưa
Em hứng nốt những giọt cuối mùa

Êm êm, ngoài kia nhạc đêm đông!
Em nhớ khi mặn nồng,
Xin cám ơn anh một thời xuân
Giờ còn đâu mà mong,
cho chút duyên nghe còn ấm

Bài tình ca mùa Đông
hát mãi đôi môi lạnh câm
Lòng thì vẫn hẹn cơn đau nguôi ngoai,
Sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đầy ...
Lòng thì vẫn hẹn cơn đau nguôi ngoai,
Sao nỗi nhớ mỗi ngày …. mỗi đầy ...