Bi Ca Tnh Yu
Nhạc ngoại quốc, nhạc sĩ Đức Huy viết lời - Ca sĩ Ngọc Lan & Đức Huy trnh bầy
 
 


 
   
 

Tnh yu như tiếng nhạc, tnh yu như gi ngn
Tnh say như chn rượu, ngy ngất khi ta gần nhau 
Tm trong em suốt đời, tm chn my cuối trời. 
ừng lạc nhau nh người, anh muốn yu em trọn đời ! 

Ngy đ, lc trước, lc trước em chưa gặp anh 
Đời sống bao nhiu muộn phiền, bng tối vy quanh triền min 
Tnh yu như nắng ấm, nắng ấm đến trong ma ng 
Nắng ln cho tnh thm hồng ! 

Tnh cho nhau đn mời, tnh ln cao vt trời 
Tnh su như biển khơi, dng sng khi ta gần nhau 
Trọn con tim ước thề, trọn tnh yu gởi về 
Về ring anh dấu yu, cho đến mai sau ngn đời 
Ngy đ, lc trước, lc trước em chưa gặp anh 
Đời sống bao nhiu muộn phiền, bng tối vy quanh triền min 
Tnh yu như nắng ấm, nắng ấm đến trong ma ng 
Nắng ln cho tnh thm hồng ! 

Tnh cho nhau đn mời, tnh ln cao vt trời 
Tnh su như biển khơi, dng sng khi ta gần nhau 
Trọn con tim ước thề, trọn tnh yu gởi về 
Về ring anh dấu yu, cho đến mai sau ngn đời 

Tnh yu như tiếng nhạc, tnh yu như gi ngn 
Tnh say như chn rượu, ngy ngất khi ta gần nhau