Em theo đoàn lưu dân
Bờ vai em nhỏ qua trời
Em theo đoàn lưu dân
Bỏ quên tiếng hát xa xưa
Em theo đoàn lưu dân
Bờ vai thơm nồng bông bí nụ

Ôi đường xa vạn dậm
Không biết bao giờ gặp lại em ?

Em quê người lênh đênh
Kỷ niệm xưa ấp ủ trong hồn
Em quê người lênh đênh
Bỏ quên bóng dáng bên đời
Em quê người lênh đênh
Mà sao em gầy như bóng đổ

Ôi đường xa vạn dặm
Không biết bao giờ gặp lại em ?

Em quê người ra đi
À ơi bên ấy trời đổ mưa
Hỡi người người có biết
Lòng ướt như mưa

Mai theo đoàn lưu dân
Thì xin em buộc vào tương lai
Một trời yêu đương bát ngát
Không biết hẹn hò chỉ là trăm năm

Em theo đoàn lưu dân
Lời thề xưa xóa bỏ bên đời
Em theo đoàn lưu dân
Lòng ta quay quắt tơi bời
Mà nửa đời phai hương
Dệt mưa đường dài in cuối trời
Ôi đường xa vạn dặm
Không biết bao giờ gặp lại em ?
Em quê người ra đi
À ơi bên ấy trời đổ mưa
Hỡi người người có biết
Lòng ướt như mưa

Mai theo đoàn lưu dân
Thì xin em buộc vào tương lai
Một trời yêu đương bát ngát
Không biết hẹn hò chỉ là trăm năm


Em theo đoàn lưu dân
Lời thề xưa xóa bỏ bên đời
Em theo đoàn lưu dân
Lòng ta quay quắt tơi bời

Mà nửa đời phai hương
Dệt mưa đường dài in cuối trời
Ôi đường xa vạn dặm
Không biết bao giờ gặp lại em ?

Ôi đường xa vạn dặm
Không biết bao giờ gặp lại em ?

Ôi đường xa vạn dặm
Không biết bao giờ gặp lại em ?