Bây Giờ Tháng Mấy
Nhạc sĩ Từ Công Phụng sáng tác - Ca sĩ Vũ Khanh trình bầy