Biết Đâu Nguồn Cội
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác - Ca sĩ Ý Lan và Khánh Ly trình bầy

Nghe lại qua giọng hát của Khánh Ly