Bởi Vì Anh Yêu Em
Phạm Đình Tùng sáng tác và trình bầy