Bóng Cũ Mờ Xa
Nhạc: Vũ Thư
Trình Bày: Don Hồ


Ơ…ơi…ơ….
Ơ…ơi…ơ….
Ngày thơ cũ mờ khuất xa
Trời thênh thang hồn lãng du
Đời phiêu lãng cùng gió mây
Cùng sương khói bụi xa mờ

Mặt trời đã dần khuất xa
Biển miên man buồn sóng đưa
Đời phiêu du tựa khói mây
Cùng phiêu lãng về cõi xa

Ngày dài đời bao hoang vắng
Chập chờn ngàn bao cõi nhớ
Mặt trời giờ đã khuất lấp
Mịt mùng tận xa cõi sóng

Biển buồn lòng ta ngơ ngác
Lạc loài mệt nhoài trên cát
Chiều về đàn chim lơ lững
Lững lờ cùng mây bở ngỡ

Chiều vọng phu buồn sóng than
Làn mây trôi nhẹ phất phơi
Giọt mưa rớt chiều xuống dần
Cùng dĩ vãng về vực sâu

Biển buồn lòng ta ngơ ngác
Lạc loài mệt nhoài trên cát
Chiều về đàn chim lơ lững
Lững lờ cùng mây bở ngỡ

Chiều vọng phu buồn sóng than
Làn mây trôi nhẹ phất phơi
Giọt mưa rớt chiều xuống dần
Cùng dĩ vãng về vực sâu

Mặt trời đã dần khuất xa
Biển miên man buồn sóng đưa
Đời phiêu du tựa khói mây
Cùng phiêu lãng về cõi xa

Ngày dài đời bao hoang vắng
Chập chờn ngàn bao cõi nhớ
Mặt trời giờ đã khuất lấp
Mịt mùng tận xa cõi sóng

Biển buồn lòng ta ngơ ngác
Lạc loài mệt nhoài trên cát