BÓNG MÁT CUỘC TÌNH
Nhạc: Ngoại Quốc
Lời: Ngọc Huệ
Ca Sĩ: MINH TUYẾT


Đôi khi em lắng nghe,
cung tơ vương xót xa
Mong manh trên gối chăn,
bao ngày tháng qua còn đây.
Mưa rơi mưa mãi rơi,
âm vang nghe rã rời
Rớt trên từng phiếm
đàn xưa.

Đôi khi nghe nhớ thương,
trôi qua trong bóng đêm
Công viên đầy hắt hiu,
nghe từng nhánh thông
lặng yên.

Em đi trong ái ân,
mang theo những
thương sầu
Bước lên từng phím
mộng mơ

Chàng là bờ cát trắng,
đón đưa em trong chiều
mộng mơ

Chàng là giòng suối mát,
tình em ngóng chờ
Chàng đến nghe thời gian
xóa hết muộn phiền
Đến với cung nhạc
ấm áp hòa lời

Chàng đưa tình em cao vút,
vào những ánh sao đêm
Chàng đến cho mộng mơ
chấp cánh tuyệt vời
Vơí những buổi chiều
nắng tắt mong manh
Và từng nụ hôn ấm êm
rớt trên tình sayĐôi khi em lắng nghe,
cung tơ vương xót xa
Mong manh trên gối chăn,
bao ngày tháng qua còn đây.
Mưa rơi mưa mãi rơi,
âm vang nghe rã rời
Rớt trên từng phiếm
đàn xưa.

Đôi khi nghe nhớ thương,
trôi qua trong bóng đêm
Công viên đầy hắt hiu,
nghe từng nhánh thông
lặng yên.

Em đi trong ái ân,
mang theo những
thương sầu
Bước lên từng phím
mộng mơ

Chàng là bờ cát vắng,
đón đưa em trong chiều
mộng mơ
Chàng là giòng suối mát,
tình em ngóng chờ

Chàng đến nghe thời gian
xóa hết muộn phiền
Đến với cung nhạc
ấm áp hòa lời
Chàng đưa tình em cao vút,
vào những ánh sao đêm
Chàng đến cho mộng mơ
chấp cánh tuyệt vời
Vơí những buổi chiều
nắng tắt mong manh
Và từng nụ hôn ấm êm
rớt trên tình say

Chàng đến nghe thời gian
xóa hết muộn phiền
Đến với cung nhạc
ấm áp hòa lời
Chàng đưa tình em cao vút,
vào những ánh sao đêm
Chàng đến cho mộng mơ
chấp cánh tuyệt vời
Vơí những buổi chiều
nắng tắt mong manh
Và từng nụ hôn ấm êm
rớt trên tình say