Bóng Người Đi
Nhạc sĩ Văn Phụng sáng tác- Ca sĩ Ý Lan hát