Sáng thứ bảy mùa Xuân
Cỏ cây đôm nụ hồng
Anh lang thang ngoài phố
Gọi hồn em mênh mông

Sáng thứ bảy mùa Hạ
Công viên đầy người qua
Anh ngồi nghe xa vắng
Nhớ em nắmg chan hòa

Sáng thứ bảy mùa Thu
Đường phố tỏa sương mù
Lá khô bay tàn tạ
Tình anh vào lãng du

Sáng thứ bảy mùa Đông
Thành phố đang rất đông
Lạnh buồn theo mưa bụi
Gọi tên em bâng khuâng
Gọi tên em bâng khuâng

Sáng thứ bảy mùa Xuân
Cỏ cây đôm nụ hồng
Anh lang thang ngoài phố
Gọi hồn em mênh mông

Sáng thứ bảy mùa Hạ
Công viên đầy người qua
Anh ngồi nghe xa vắng
Nhớ em nắmg chan hòa

Sáng thứ bảy mùa Thu
Đường phố tỏa sương mù
Lá khô bay tàn tạ
Tình anh vào lãng du

Sáng thứ bảy mùa Đông
Thành phố đang rất đông
Lạnh buồn theo mưa bụi
Gọi tên em bâng khuâng
Gọi tên em bâng khuâng
Gọi tên em bâng khuâng