Bốn Mùa Thay Lá
Sáng tác: Trịnh Công Sơn - Trình bầy: Khánh Ly