Bước Chân Bên Thềm
Sáng tác: Chánh Tang - Trình bầy: Nguyễn Phi Hùng