Cách xem "phim" trên màn ảnh máy computer PC

Để xem được "phim" trên màn ảnh máy computer của qúy vị, cần phải có Adobe Flash Player.
- Nếu chưa có software, qúy vị không xem được phim.
- Xin vào http://www.Adobe.com để download và install vào computer của bạn.
-Hoặc nhấn vào Link dưới đây để download Adobe Flash Player:

http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BIOW
Lưu Y':
Nếu xem được phim sau, qúy vị không cần phải download và install Adobe Flash player.

Phim "Chúng Tôi Muốn Sống"