Cái Cò
Nhạc sĩ Nguyệt Ánh sáng tác - Ca sĩ Băng Tâm trình bầy