Cánh Chim Vùng Hoang Dại
Nhạc sĩ Từ Công Phụng sáng tác và trình bầy