Cánh Hoa Duyên Kiếp
Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn - Từ Linh sáng tác - Ca sĩ Lan Ngọc hát