Từ một nơi xa xôi cách bao núi rừng suối đồi
Anh gửi mấy cánh hoa về người yêu.
Hoa lan hương màu trắng như duyên em thầm kín,
trong hương thu màu tím buồn.
Hẹn một ngày nao khi màu xanh lên tà áo,
Tình thương lên quầng mắt anh đón em về thuyền mơ.Đêm hôm nay chợt nhớ tới nơi xa,
lúc anh về nhặt mấy cánh hoa.

Kèm vào thư lá thư xanh màu yêu
Cánh hoa duyên kiếp này tìm em trong ý thu.Hồng nào xinh không gai
bướm kia đâu ngờ bẽ bàng
yêu một sớm nhớ nhau bao mùa thu
em tôi hay hờn lắm
hay tô thâm quầng mắt
hay mua hoa màu trắng về
Tình em như mây trong mùa thu
bay rợp lối rồi tan trong chiều vắng
khi gió mang về thành mưa.Đêm hôm nay ngồi dưới ánh trăng thu
Viết tơ lòng gửi tới cho nhau
Rồi ngày mai nhắn mây đưa tờ thư
Tới em đôi mắt sầu kèm theo bao ý thơ


Hồng nào xinh không gai
bướm kia đâu ngờ bẽ bàng
yêu một sớm nhớ nhau bao mùa thu
em tôi hay hờn lắm
hay tô thâm quầng mắt
hay mua hoa màu trắng về
Tình em như mây trong mùa thu
bay rợp lối rồi tan trong chiều vắng
khi gió mang về thành mưa.Đêm hôm nay ngồi dưới ánh trăng thu
Viết tơ lòng gửi tới cho nhau

Rồi ngày mai nhắn mây đưa tờ thư
Tới em đôi mắt sầu kèm theo bao ý thơ

Rồi ngày mai nhắn mây đưa tờ thư
Tới em đôi mắt sầu kèm theo bao ý thơ

Rồi ngày mai nhắn mây đưa tờ thư
Tới em đôi mắt sầu kèm theo bao ý thơ

Rồi ngày mai nhắn mây đưa tờ thư
Tới em đôi mắt sầu kèm theo bao ý thơ