Chân Tình
Sáng tác: Trần Lê Quỳnh - Trình bầy: Quang Dũng