Chiều Hành Quân
Nhạc sĩ Lam Phương sáng tác - Ca sĩ Mạnh Đình trình bầy