Chiều không em tôi như cây đàn trong bóng tối lặng im
Chiều không em, trong mắt nghe, hạt muối vỡ trăm miền
Chiếc lá vàng khô lao đao, chiếc lá vàng khô …lao đao


Chiều không Em, tôi như trở về trong quá khứ …mộng mơ
Chợt bâng khuâng bối rối, tôi làm thơ chỉ cho mình ….
Cơn gió nhẹ ru êm êm, cơn gió nhẹ ru êm êm ….


Chiều không em tim ray rứt Trương Chi
Trong rừng vắng âm u, mùa đông giá băng
Hồn vô tận mùa thu …
Bỗng tuyết rơi …
Bỗng tuyết rơi
Tình tôi mộng băng tan …..


Chiều không em, tâm tư khô cằn như sõi đá …nghìn năm
Cùng rong rêu trên đá khô, phong lan nở cho nguời
Man mác mùi tóc ai thơm, theo cánh vạc bay xa vời …..
Chiều không em tim ray rứt Trương Chi
Trong rừng vắng âm u, mùa đông giá băng
Hồn vô tận mùa thu …
bông tuyết rơi …
bông tuyết rơi
Tình tôi mộng băng tan


Chiều không em, im nghe tâm hồn như con suối cằn khô …
Giòng sông trôi như giấc mơ, quên đi những dỗi hờn ….
Đêm tối lại đến trong tôi …hạt muối mặn tan trăm miền


Nghe lại qua giọng ca của Ngọc Anh