Chiều Xuân
Sáng tác: Ngọc Châu - Trình bầy: Thanh Lam