Chỉ Là Giấc Mơ
Minh Ngọc sáng tác - Minh Anh và Minh Ánh trình bầy