Chỉ Là Phù Du
Nhạc Trung Hoa, lời Việt - Trình bầy: Loan Châu & Kỳ Anh

Nghe lại qua giọng ca của Kỳ Anh