Chỉ một mình em thôi bóng đêm dần trôi,
Chỉ một mình em thôi tiếng mưa buồn rơi
Chỉ một mình em thôi biết không người ơi,
Từ ngày tình chia đôi khuất xa ngàn khơi

Cuộc tình nào phai phôi lấp trên đời tôi,
kỷ niệm nào xa xôi mắt cay lệ rơi
Gịot sầu nào chơi vơi uống say hồn tôi
Gịot buồn nào đưa tôi bước xa cuộc vui

Người người xưa đã lãng quên nhau,
Tình tình xưa đã nhuốm thương đau
Và đời tôi đã quá hư hao
Cớ sao còn trở về tìm nhau giữa chốn chiêm bao
Người giờ đây đã quá xa xôi,
Tình giờ đây đã quá đơn côi,
Còn tìm đâu những phút yên vui
Vắng anh rồi chỉ còn mình em hắt hiu bên đời

Chỉ một mình em thôi nhớ nhung đầy vơi,
Chỉ một mình em thôi xót xa nào nguôi
Chỉ một em thôi biết không người ơi,
Chỉ một lần yêu thôi đã héo con tim rồi

Chỉ một mình em thôi bóng đêm dần trôi,
Chỉ một mình em thôi tiếng mưa buồn rơi
Chỉ một mình em thôi biết không người ơi,
Từ ngày tình chia đôi khuất xa ngàn khơi

Cuộc tình nào phai phôi lấp trên đời tôi,
kỷ niệm nào xa xôi mắt cay lệ rơi
Gịot sầu nào chơi vơi uống say hồn tôi
Gịot buồn nào đưa tôi bước xa cuộc vui

Người người xưa đã lãng quên nhau,
Tình tình xưa đã nhuốm thương đau
Và đời tôi đã quá hư hao
Cớ sao còn trở về tìm nhau giữa chốn chiêm bao
Người giờ đây đã quá xa xôi,
Tình giờ đây đã quá đơn côi,
Còn tìm đâu những phút yên vui
Vắng anh rồi chỉ còn mình em hắt hiu bên đời

Chỉ một mình em thôi nhớ nhung đầy vơi,
Chỉ một mình em thôi xót xa nào nguôi
Chỉ một em thôi biết không người ơi,
Chỉ một lần yêu thôi đã héo con tim rồi

Chỉ một em thôi biết không người ơi,
Chỉ một lần yêu thôi đã héo con tim rồi