user posted image

Hò … ơ …ơi …
Đàn cò trắng bay về nơi tả ngạn
Nhắn dùm em nơi hữu ngạn nhớ chàng
Có thương nhau sao hỏng thấy tin dìa
Lở qua sông rồi, lở qua sông rồi
Cũng nhắn dùm một câu .


Tình anh như nước con sông dài
Con nước về cho cây trái trổ bông
Tình em như lúa xanh trên đồng
Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông
Chiều quê hai đứa hay vui đùa
Em cánh cò anh chim sáo mồ côi
Phù sa dung đắp chia đôi bờ
Anh bên bồi em bên lỡ chờ mong

Thương nghe câu máy đẩy
Nhớ điệu lý tình tang
Ngân nga khúc chờ nhau
Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau

Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đẩu
Chim sáo bay xa mãi không về
Em vẫn chờ anh nơi đây bến lỡ
Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ

Thương chim quyên nức nở
Thương con cá rô trên đồng
Nghe chim trắng mồ côi
Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong

Ơ ….ơ lý chàng ơi …ơ lý chàng ơi
Ơ lý chàng ơi
Em thương mà em đợi
Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ
Mùa lúa thơm đã chín, chín lâu rồi
Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm

Ơ …chin sáo mồ côi ,
(chim trắng mồ côi ...)
Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi
Đêm trắng cò than nghe tái, tái tê lòng
Ngồi nhớ anh em ngó, ngó lên trời
Chim sáo không về cánh cò mồ côi
Em nhớ anh nhiều, sao phụ tình em?
Tình anh như nước con sông dài
Con nước về cho cây trái trổ bông
Tình em như lúa xanh trên đồng
Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông
Chiều quê hai đứa hay vui đùa
Em cánh cò anh chim sáo mồ côi
Phù sa dung đắp chia đôi bờ
Anh bên bồi em bên lỡ chờ mong

Thương nghe câu máy đẩy
Nhớ điệu lý tình tang
Ngân nga khúc chờ nhau
Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau

Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đẩu
Chim sáo bay xa mãi không về
Em vẫn chờ anh nơi đây bến lỡ
Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ

Thương chim quyên nức nở
Thương con cá rô trên đồng
Nghe chim trắng mồ côi
Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong

Ơ …ơ lý chàng ơi …ơ lý chàng ơi
Ơ lý chàng ơi
Em thương mà em đợi
Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ
Mùa lúa thơm đã chín, chín lâu rồi
Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm

Ơ …chin sáo mồ côi ,
(chim trắng mồ côi ...)
Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi
Đêm trắng cò than nghe tái, tái tê lòng
Ngồi nhớ anh em ngó, ngó lên trời
Chim sáo không về cánh cò mồ côi
Em nhớ anh nhiều, sao phụ tình em?


Ngồi nhớ anh em ngó, ngó lên trời
Chim sáo không về cánh cò mồ côi
Em nhớ anh nhiều, sao phụ tình em?