Chỉ Riêng Mình Em Hiểu
Sáng tác: Tùng Giang - Trình bầy: Ngọc Liên