Chị Tôi
Nhạc sĩ Trọng Đài phổ thơ Đoàn Thị Tảo - Ca sĩ Mỹ Linh trình bầy