Tìm về qúa khứ
Những nỗi đau còn say giấc nồng
Tìm trong hôm nay
Những sáng trưa chiều buồn
Giăng kín mênh mông

Ngồi nhìn ngày mai
Ôi ước mơ đời như bỗng chơi vơi
Nơi bướm trăng mình ta thẫn thơ
Ta vẫn đi lòng mãi trông đợi chờ

Chìm trong những ngày tháng
Còn mang nỗi buồn chán
Tìm lại trong ta vẫn ngỡ ngàng

Một mai sẽ về với
Tình xuân đã rụng rơi
Tìm lại trong ta bóng thời gian

Ngày trôi hoang vắng
Không biết ai cãm thông nỗi lòng

Ngập tràn không gian
Bao tiếng vui cười hồn ta vẫn chơi vơi

Một đời nào xa
Quên mất ai hẹn thề trong dối gian

Ta thoát đi niềm đau thế gian
Ai biết không ? buồn đó ta còn mang

Tìm về qúa khứ
Những nỗi đau còn say giấc nồng
Tìm trong hôm nay
Những sáng trưa chiều buồn
Giăng kín mênh mông

Ngồi nhìn ngày mai
Ôi ước mơ đời như bỗng chơi vơi
Nơi bướm trăng mình ta thẫn thơ
Ta vẫn đi lòng mãi trông đợi chờ

Chìm trong những ngày tháng
Còn mang nỗi buồn chán
Tìm lại trong ta vẫn ngỡ ngàng

Một mai sẽ về với
Tình xuân đã rụng rơi
Tìm lại trong ta bóng thời gian

Ngày trôi hoang vắng
Không biết ai cãm thông nỗi lòng

Ngập tràn không gian
Bao tiếng vui cười hồn ta vẫn chơi vơi

Một đời nào xa
Quên mất ai hẹn thề trong dối gian
Ta thoát đi niềm đau thế gian

Ai biết không ? buồn đó ta còn mang

Ai biết không ? buồn đó ta còn mang

Ai biết không ? buồn đó ta còn mang