Chờ anh đến,
bên ngoài trời lạnh gió
Ru ! Mưa về
trong bóng đêm
Chờ anh đến.
Căn phòng tràn niềm nhớ
Trái..tim buồn
trong gió mưa
Mưa.. đan tóc
em trôi dài
Mưa rơi mãi sao
không lại
Mưa tan trên
nỗi đau âm thầm
Mình em vẫn ngồi thức
Trắng đêm này
Chờ mong anh
Còn mưa mãi mưa
buồn từng hạt nhớ
Thương đêm nào
say với nhauChờ anh đến
linh hồn dần rạn vỡ
Mưa đây mà
như đã xưa
Mưa đan tóc
em trôi dàiMưa rơi mãi
sao không lại
mưa tan trên
nỗi đau âm thầm
Mình em vẫn ngồi
thức đêm này .....
Chờ mong anh .....

Mưa tan trên
nỗi đau âm thầm
Mình em vẫn ngồi thức
Trắng đêm này
Chờ mong Anh

Chờ mong Anh

Chờ mong Anh....