Lẻ loi một mình trong đêm lạnh lùng
Giá băng vây quanh hồn em
Ngày xưa đôi ta hẹn ước một đời
Hạnh phúc bên nhau
Giờ còn đâu?

Ngày tháng mặn nồng yêu thương thuở nào
Ái ân cho nhau ngày cũ
Từ ngày anh đi duyên kiếp lỡ làng
Mộng ước tan theo
Bước chân anh

Người yêu anh hỡi nhớ hay quên ân tình xưa
Từ khi anh đến nói với em câu giã từ
Mình em âm thầm
Ngồi trong bóng đêm
Ngậm ngùi tiếc thương
Cuộc tình phai mờ, cuộc tình đó
Muôn kiếp cho em niềm đau

Dù tình bay xa anh có hay em còn đây
Đợi chờ anh đến, đến cho vơi bao nỗi sầu
Người yêu hôm nào nay đã cách xa
Anh có xót thương cuộc tình phai nhoà
Lòng thương tiếc muôn kiếp chưa vơi sầu đau

Lẻ loi một mình trên con đường tình
Nhớ anh nhớ bao ngày qua
Mặc thời gian trôi ta vẫn mong chờ
Chờ mãi bóng hình ngày xưa

Còn đâu mặn nồng yêu thương thuở nào ?
Ái ân cho nhau ngày cũ
Từ ngày anh đi duyên kiếp lỡ làng
Mộng ước tan theo bước chân anh

Người yêu anh hỡi nhớ hay quên ân tình xưa
Từ khi anh đến nói với em câu giã từ
Mình em âm thầm
Ngồi trong bóng đêm
Ngậm ngùi tiếc thương
Cuộc tình phai mờ, cuộc tình đó
Muôn kiếp cho em niềm đau

Dù tình bay xa anh có hay em còn đây
Đợi chờ anh đến, đến cho vơi bao nỗi sầu
Người yêu hôm nào nay đã cách xa
Anh có xót thương cuộc tình phai nhoà
Lòng thương tiếc muôn kiếp chưa vơi sầu đau

Người yêu anh hỡi nhớ hay quên ân tình xưa
Từ khi anh đến nói với em câu giã từ
Mình em âm thầm
Ngồi trong bóng đêm
Ngậm ngùi tiếc thương
Cuộc tình phai mờ, cuộc tình đó
Muôn kiếp cho em niềm đau

Dù tình bay xa anh có hay em còn đây
Đợi chờ anh đến, đến cho vơi bao nỗi sầu
Người yêu hôm nào nay đã cách xa
Anh có xót thương cuộc tình phai nhoà
Lòng thương tiếc muôn kiếp chưa vơi sầu đau