Chuyện Ba Người
Nhạc sĩ Quốc Dũng sáng tác - Ca sĩ Mỹ Huyền & Đặng Thế Luân trình bầy