Cn Cht G Để Nhớ
Nhạc sĩ Phạm Duy sng tc
 
 
Ca sĩ Vũ Khanh ht
 
 
 
 
Nghe ht lại qua giọng ca sĩ Lệ Thu