Cn Cht G Để Nhớ
Nhạc sĩ Phạm Duy sng tc
 
 
Ca sĩ Thanh Lan ht
 
 
 
 
Nghe ht lại qua giọng ca sĩ L Tuấn