Cn G Nữa Đu
Nhạc sĩ Phạm Duy sng tc
Ca sĩ Khnh H ht
 
 

 
  Cn g nữa đu m tm đến nhau
Mối thương đau di lu đ ln cao chm su
Ngăn bước qua cầu tnh đ nghẹn ngo
Cn g nữa đu m chờ đn nhau
Suốt đm thu lạnh lẽo
Ngng trng nhau bạc đầu m chẳng thấy đu

Cn g nữa đu m tưởng nhớ nhau
Bng dng yu từ lu đ tri mau về đu
Trong giấc mơ ngho tnh đ nhạt mu

Cn g nữa đu m on trch nhau
C qun mau cuộc sầu
C nui bao tnh su th lng vẫn đau

Cn g nữa đu m phải khc nhau
C đi theo ma ngu tới suối reo nghn thu
Tnh chn đ lu
Cn g nữa đu m kể với nhau
Vết thương đau ngy no
C sống bao đời sau th đ mất nhau
Cn g nữa đu m gọi mi nhau.