Tác Giả: Trung Kiên

Tìm em về tìm chốn xưa
Người tình mãi đâu
tóc xanh phai màu
Tìm em chờ ngày tháng qua
vết đau nhạt nhòa
Để biết tình ơi đã mù lòa

Tìm nhau về nơi chốn cũ
Có hàng cây thưa nhớ người yêu xưa
Trong kỷ niệm thiết tha chiều mưa
Từ đây vùi chôn quá khứ
Giấc mộng thiên thu ném vào hư vô
Không chờ không ngóng
những chiều bâng khuâng

Rồi mai đời mình sẽ qua
Cuộc tình sẽ như nắng phai bên đường
Và em người rồi lãng quên vết chân xa dần
Tình vẫn còn đây những ngậm ngùi

Tìm em về tìm chốn xưa
Người tình mãi đâu
tóc xanh phai màu
Tìm em chờ ngày tháng qua
vết đau nhạt nhòa
Để biết tình ơi đã mù lòa

Tìm nhau về nơi chốn cũ
Có hàng cây thưa nhớ người yêu xưa
Trong kỷ niệm thiết tha chiều mưa
Từ đây vùi chôn quá khứ
Giấc mộng thiên thu ném vào hư vô
Không chờ không ngóng
những chiều bâng khuâng

Rồi mai đời mình sẽ qua
Cuộc tình sẽ như nắng phai bên đường
Và em người rồi lãng quên vết chân xa dần
Tình vẫn còn đây những ngậm ngùi