Con Tim Dại Khờ
Sáng tác Nguyễn Hoài Anh - Trình bầy: Lý Hải & Nini Khanh