Con tim mù lòa cũng vì em


Oh eh oh eh oh eh oh
Oh eh oh eh oh eh oh
Oh eh oh eh oh eh oh ...
Người ta thường nói
khi yêu con tim mù lòa
Chỉ yêu, chỉ sống cho riêng mình
người ta thường nói
khi yêu ai, yêu thật thà
Dù yêu là biết không đường về
Và khi đã biết yêu
là đã biết hy vọng
Dù lời tình đầu chưa dám nói
Dòng thư tình viết
ra sao vẫn cứ e ngại
Đêm đêm nhớ thương,
đêm đêm khát khao

(Do...do you want me ?)
Do...do you want me baby ?
(Do ..do you want me ?)
Do...do you love me, baby ?
(Do...do you wnat me ?)
Trong tim anh chỉ có riêng mình em

(Do...do you want me ?)
I want to tell you, baby
(Do...do you love me ?)
My love is true, oh baby
(Do...do you want me ?)
Tình yêu anh chỉ cho riêng mình em

Oh eh oh eh oh eh oh
Con tim thở than cũng vì em
Oh eh oh eh oh eh oh
Con tim mù lòa cũng vì em


Và khi đã biết yêu
là đã biết hy vọng
Dù lời tình đầu chưa dám nói
Dòng thư tình viết
ra sao vẫn cứ e ngại
Đêm đêm nhớ thương,
đêm đêm khát khao

(Do...do you want me ?)
Do...do you want me baby ?
(Do ..do you want me ?)
Do...do you love me, baby ?
(Do...do you wnat me ?)
Trong tim anh chỉ có riêng mình em

(Do...do you want me ?)
I like to tell you, baby
(Do...do you love me ?)
My love is true, oh baby
(Do...do you want me ?)
Tình yêu anh chỉ cho riêng mình em

Oh eh oh eh oh eh oh
Con tim thở than cũng vì em
Oh eh oh eh oh eh oh
Con tim mù lòa cũng vì em
Oh eh oh eh oh eh oh
Con tim thở than cũng vì em
Oh eh oh eh oh eh oh
Con tim mù lòa cũng vì em
Oh eh oh eh oh eh oh
Con tim thở than cũng vì em
Oh eh oh eh oh eh oh
Con tim mù lòa cũng vì em