Cuộc Tình Hoàng Hôn
Sáng tác: Chưa biết - Trình bầy: Minh Tuyết