Thương áo em bay những chiều hẹn hò
Thương tóc em thơm ngát khung trời mộng
Năm ngón tay đan đắm say tình nồng
Cuộc tình như nắng lúc xuân vừa sang

Em bước đi trong nắng chiều nhạt nhòa
Ðôi mắt nhung đen thấm bao lệ đầy
Cơn gió cao nguyên buốt đôi vai gầy
Cuộc tình nghe đã đắng cay đầy môi

Anh đi về nơi nao cho cơn mộng bay cao
Cho môi hồng xanh xao tình theo cơn gió bay

Rồi một mai nắng phai mau
Tình làm cơn bão mưa ngâu
Có mưa trong hồn tôi có mưa sầu lên đôi
mắt ưu hoài

Xin nắng yêu thương ươm lên tuổi buồn
Cho phấn hương thôi úa phai lệ nhòa
Cho nét môi xưa vẫn chưa phai mờ
Ðể mùa xuân đến tóc em còn xanh
Em bước đi trong nắng chiều nhạt nhòa
Ðôi mắt nhung đen thấm bao lệ đầy
Cơn gió cao nguyên buốt đôi vai gầy
Cuộc tình nghe đã đắng cay đầy môi

Anh đi về nơi nao cho cơn mộng bay cao
Cho môi hồng xanh xao tình theo cơn gió bay

Rồi một mai nắng phai mau
Tình làm cơn bão mưa ngâu
Có mưa trong hồn tôi có mưa sầu lên đôi
mắt ưu hoài

Xin nắng yêu thương ươm lên tuổi buồn
Cho phấn hương thôi úa phai lệ nhòa

Cho nét môi xưa vẫn chưa phai mờ
Ðể mùa xuân đến tóc em còn xanh

Cho nét môi xưa vẫn chưa phai mờ
Ðể mùa xuân đến tóc em còn xanh

Cho nét môi xưa vẫn chưa phai mờ
Ðể mùa xuân đến tóc em còn xanh